Depresja u osób chorych na RZS

2017-08-16 19:40:57

Badania socjomedyczne wskazują, że na świecie co piąty dorosły człowiek, przynajmniej raz w życiu przeżywa stan depresji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym ludzkości.

Zaburzenia poznawcze u osób chorych na RZS

2017-08-16 21:18:47

Procesy poznawcze dotyczą nabywania, przetwarzania i wykorzystywania informacji docierających do nas poprzez narządy zmysłów. Zaliczamy do nich spostrzeganie, uwagę, pamięć, wyobraźnię, myślenie, w tym rozwiązywanie problemów oraz mowę.

Sztuka proszenia o pomoc

2017-08-20 10:00:36

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba, która często prowadzi do ograniczeń ruchowych, a nawet do niepełnosprawności. Narastanie trudności w poruszaniu się może oznaczać konieczność korzystania z pomocy innych osób.

Psychologia społeczna a RZS

2018-03-19 14:28:48

Wraz z przemianami społeczno-politycznymi w naszym kraju wzrasta świadomość odmienności ludzi i różnorodności problemów, z jakimi się borykają.

Zagadnienia psychoterapii

2018-04-09 14:37:27

Problematyka zagadnień zawodu psychologa i psychoterapeuty jest coraz szerzej omawiana na różnych płaszczyznach życia społecznego. Z jednej strony sprzyja to promocji niesienia pomocy osobom będącym w kryzysie, z drugiej strony rodzi wiele nieścisłości i

Rola psychologa w leczeniu osób przewlekle chorych

2018-04-27 13:07:26

Psychologia (od starogreckiego psyche = dusza, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące emocjami oraz zachowaniami człowieka.

Siła rodziny w leczeniu RZS

2018-05-09 16:51:58

Reumatoidalne zapalenie stawów będąc chorobą przewlekłą zmienia życie nie tylko osoby nią dotkniętej, ale całej rodziny.

Jak rozmawiać o chorobie?

2018-06-15 12:22:51

Z biegiem czasu tematy, które jeszcze niedawno stanowiły tabu przestają nimi być. Świat pędzi do przodu, a my wydajemy się czasem za nim nie nadążać. Ludzie stawiają przed sobą coraz to większe wymagania.